Trauma

Traumatiese Episode

'n Traumatiese episode gebeur gewoonlik wanneer jy dit die minste verwag. Hierdie traumatiese episodes kan òf 'n lae energie episode (bv. val op gelyke vlak) òf 'n hoë energie episode (bv. motorongeluk of val vanaf 'n hoogte) wees. Hoe hoër die energie van die trauma, hoe groter die besering. In my praktyk hanteer ek alle vorme van trauma. Ek het 18 jaar ervaring in die hantering van ortopediese trauma. By Cape Gate Mediclinic word ortopediese trauma hanteer in hoogs gespesialiseerde eenhede en met multi-dissiplinêre spesialis-intervensies. Die doel met die hantering van alle trauma pasiënte is om die pasiënt te laat terugkeer na dieselfde funksie as voor die besering, in so kort 'n tyd as moontlik. Dit het die kortste tydperk afwesigheid van werk of skool tot gevolg asook vroeë terugkeer na sport.

Komplikasies van Trauma

  1. Been- en gewrigmisvormdheid
  2. Chroniese been- en gewrigspyn
  3. Infeksie bekend as osteomiëlitis
  4. Verlies van ledemaat- of gewrigsfunksie
  5. Gewrig styfheid
  6. Gewrig onstabiliteit
  7. Verlies van spier- en tendonfunksie
  8. Nie-hegting of wanhegting of frakture

In my praktyk word komplikasies van ortopediese trauma deeglik ondersoek en gediagnoseer. Die behandeling van hierdie toestande neem die pasiënt se verwagtinge in ag en word dikwels gedoen met inspraak deur 'n arbeidsterapeut en 'n fisioterapeut. Die doel is om die pasiënt te laat terugkeer na sy of haar pre-trauma funksie.

Mediese Vrywaring

Die inligting op hierdie webwerf is nie bedoel om 'n plaasvervanger vir professionele mediese advies, diagnose of behandeling te wees nie. Alle inhoud, insluitende teks, grafika, beelde en inligting, wat op hierdie webwerf vervat word of beskikbaar gestel word, is slegs vir inligtingsdoeleindes. Ons maak geen voorstellings nie en aanvaar geen verantwoordelikheid vir die akkuraatheid van inligting wat op hierdie webwerf vervat word of beskikbaar gestel word nie. Hierdie inligting is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing. U word aangemoedig om enige inligting wat vanaf of deur hierdie webwerf verkry word met ander bronne te verifieer en om alle inligting rakende enige mediese toestand of behandeling met u dokter te bevestig. MOET NOOIT PROFESSIONELE MEDIESE ADVIES VERONTAGSAAM OF NALAAT OM MEDIESE BEHANDELING TE VERKRY AS GEVOLG VAN INLIGITNG WAT U VANAF OF DEUR HIERDIE WEBWERF INGEWIN HET NIE.

Dr. CT SOLOMON

FCS (Orth) SA, MBChB (Stell),
Bsc (hons) (Sport Med)

Pr. No. 0760897

Ons Adres

Suite 209 Cape Gate Medi Kliniek,
C/O Okavango & Tanner Pad,
7560, Brackenfell,
Kaapstad

Kontak Ons

Tel: 021 981 4666
Faks: 086 506 0727
Noodgevalle: 021 983 5911
TOP