Ons Praktyk

Ons praktyk se filosofie.

Om pasiëntsorg te verskaf is 'n voorreg. Ons pasiënte word behandel met respek, eerlikheid en privaatheid. Ons bied betroubare ortopediese sorg vir elke pasiënt. Die nuutste diagnostiese tegnieke, nie-chirurgiese intervensies en chirurgiese prosedure word gebruik om aan al ons pasiënte die beste funksionele uitkoms te bied.

Ons doelwit is pasiënte-tevredenheid.

Ons Uitgebreide Span

Rekeninge

Flourish Accounts Bureau

021 982 0138 / 021 981 8873

Ortotis

José De Barros

021 988 9979

Narkotiseur

Cape Gate Anesthetists

083 654 9874

Fisioterapie

Barnard & Van Wyk Physiotherapy

021 983 5948

Arbeidsterapie

Maretha Labschagne

021 987 0111

Ons Affiliasies

HPCSA

Health Professions Council of South Africa

CMSA

Colleges of Medicine South Africa

SAOS

South African Orthopaedic Society

AAOS

American Academy of Orthopaedic Surgeons

GMC

General Medical Council UK

Mediese Vrywaring

Die inligting op hierdie webwerf is nie bedoel om 'n plaasvervanger vir professionele mediese advies, diagnose of behandeling te wees nie. Alle inhoud, insluitende teks, grafika, beelde en inligting, wat op hierdie webwerf vervat word of beskikbaar gestel word, is slegs vir inligtingsdoeleindes. Ons maak geen voorstellings nie en aanvaar geen verantwoordelikheid vir die akkuraatheid van inligting wat op hierdie webwerf vervat word of beskikbaar gestel word nie. Hierdie inligting is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing. U word aangemoedig om enige inligting wat vanaf of deur hierdie webwerf verkry word met ander bronne te verifieer en om alle inligting rakende enige mediese toestand of behandeling met u dokter te bevestig. MOET NOOIT PROFESSIONELE MEDIESE ADVIES VERONTAGSAAM OF NALAAT OM MEDIESE BEHANDELING TE VERKRY AS GEVOLG VAN INLIGITNG WAT U VANAF OF DEUR HIERDIE WEBWERF INGEWIN HET NIE.

Dr. CT SOLOMON

FCS (Orth) SA, MBChB (Stell),
Bsc (hons) (Sport Med)

Pr. No. 0760897

Ons Adres

Suite 209 Cape Gate Medi Kliniek,
C/O Okavango & Tanner Pad,
7560, Brackenfell,
Kaapstad

Kontak Ons

Tel: 021 981 4666
Faks: 086 506 0727
Noodgevalle: 021 983 5911
TOP